Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά καταρτισμένο, εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, καθώς είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008. Η σημασία της πιστοποίησης αυτής είναι πολλαπλή: διότι εκτός της εγγυημένης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, απαιτείται και από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την αποζημίωσή σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή απώλειας κερδών σας. Όλες οι κατασκευές και μελέτες της εταιρίας μας είναι βάσει προτύπων ΕΛΟΤ, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένων οίκων.

elot-iso-300x99-1

Ενδεικτικές εργασίες συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών

Προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Σε κάθε συντήρηση γίνεται πλήρης έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης, (λειτουργία φωτοβολταϊκών πάνελ για την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι ηλεκτρικοί πίνακες και υποπίνακες, τα inverter, όλες οι καλωδιώσεις και οι επαφές, οι γειώσεις ελέγχονται με γειωσόμετρα, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά, μετρούνται οι αντιστάσιες των καλωδιώσεων, τα ρεύματα και οι τάσεις για απώλειες κλπ.

Για όλα τα παραπάνω παραδίδεται έντυπο ελέγχου συντήρησης. Ο ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πύλη και παρακολουθεί από τη βάσει δεδομένων μας όλα τα παραπάνω ηλεκτρονικά on site και με e-mail. Επιπλέον της αναφοράς συντήρησης, τηρείται ιστορικό του πάρκου, πότε έγινε συντήρηση τι επεμβάσεις έχουν γίνει, service, επισκευές, βλάβες κλπ.

Kύριοι λόγοι συντήρησης

Οι κύριοι λόγοι για τη συστηματική συντήρηση μιας εγκατάστασης Φ/Β συστήματος είναι πολλοί και εντοπίζονται ως επί το πλείστον στα ακόλουθα:

 • Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης – δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της
 • Αποφυγή απώλειας κερδών (κάθε ώρα και μέρα χωρίς παραγωγή χάνεται ανεπιστρεπτί)
 • Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού και άρα της οικονομικής επιβάρυνσης για την επιδιόρθωση τους
 • Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
 • Επιβράδυνση της διαδικασίας φθοράς – γήρανσης του εξοπλισμού
 • Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα)
 • Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης
 • Διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης

Τακτική και προληπτική ετήσια συντήρηση:

 • Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (2 φορές ανά έτος)
 • Συντήρηση Βάσεων Στήριξης (2 φορές ανά έτος)
 • Συντήρηση Υποστηρικτικών Εγκαταστάσεων (1 φορά ανά έτος).

Έκτακτη ή επεμβατική συντήρηση:

 • Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών ή ζημιών εξοπλισμού
 • Διαθεσιμότητα επέμβασης Service Team σε λιγότερο από 48 ώρες (Η χρέωση της υπηρεσίας εξαρτάται από την τοποθεσία του ΦΒ πάρκου & από τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν για την αποκατάστασητης βλάβης.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες (back-office services):

 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για την ανανέωση των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων
panel_maintenance
tablet1

Καθημερινή τηλε-επιτήρηση λειτουργίας (remote monitoring):

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση Συστήματος Ασφαλείας του Φ/Β σταθμού
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση  Φ/Β σταθμού (PV Monitoring)
 • Συλλογή δεδομένων από τους inverters σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καταγραφή τυχόν δυσλειτουργιών και πρόληψη βλαβών
 • Τηλεφωνική επικοινωνία εντός τεσσάρων ωρών σε περίπτωση βλάβης ή σφάλματος (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
 • Ανάλυση της ένδειξης σφάλματος από τους  ειδικούς της εταιρείας μας και πρόταση για επίλυση
 • Λεπτομερής αναφορά με προτάσεις βελτίωσης
 • Διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού