ΤΟΜΕΙΣ

NET METERING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Συμψηφισμός παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας. Τοποθετήστε Φωτοβολταϊκά στην Ταράτσα ή Σκεπή σας και μηδενίστε τον λογαριασμό Ρεύματος . Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο και σταματήστε να πληρώνεται.

VIRTUAL NET METERING

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΝ. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ο σταθμός παραγωγής και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης ενέργειας δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ούτε να συνδέονται απευθείας ηλεκτρικά. Η σύνδεση τους γίνεται μέσω του δικτύου του παρόχου και ο συμψηφισμός της ενέργειας γίνεται εικονικά.
solar
Free solar cell on house roof image, public domain CC0 photo.

ΡΕΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚA

Αποκτήστε ρεύμα παντού, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τοποθετήστε Φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες με σύστημα μπαταριών και γίνετε τελείως αυτόνομοι ενεργειακά.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 30%

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Επεμβατική ή Προληπτική συντήρηση Φωτοβολταικών Συστημάτων ώστε να εξασφαλίστε μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Ταχύτατος έλεγχος και γραπτές προτάσεις για τυχόν προβλήματα ή πιθανές αναβαθμίσεις.