ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

H EnBMS είναι μία εταιρία προσανατολισμένη στην σύγχρονη αγορά Μελέτης – Αδειοδότησης και Κατασκευής Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Επιπλέον εξειδικεύεται σε λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων. Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.

Στον τομέα του Ενεργειακού Συμψηφισμού Net Mettering αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση – προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μέχρι και την τελική σύνδεση με τον πάροχό σας.

Στον τομέα του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού όμοια  αναλαμβάνουμε την Αδειοδότηση και σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μέχρι και την τελική σύνδεση με τον πάροχό σας.

Στον τομέα του Εξοικονομώ κατ οίκον αναλαμβάνουμε όλα τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, μελέτη και σύνταξη Φακέλου ένταξης στο πρόγραμμα, προμήθεια και κατασκευή της Ενεργειακής Αναβάθμισης της οικίας ή της πολυκατοικίας σας.

ΠΑΚΕΤΑ Φ/Β ΓΙΑ NET METERING ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Net Metering 3 kWp και παραγωγή 5.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 3.0 kWp (μονοφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 5.500 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κάλυψη του 100% Ζεστού Νερού Χρήσης σε επαγγελματικούς χώρους
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 12 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 6 kWp και παραγωγή 8.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 6 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 13.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 140 τ.μ. ή 5 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 25 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 4,5 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 8 kWp και παραγωγή 11.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 15.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 150 τ.μ. ή 5 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 35 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3,3 έτη
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp και παραγωγή 14.00kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 6 kWp & Υβριδικό με backup (3000kwh)

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp & Υβριδικό με backup 5000kwh

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.