ΠΑΚΕΤΑ ΘΕΡΜΑΣΗΣ ΜΕ Φ/Β ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Net Metering 3 kWp και αντλία θερμότητας ΖΝΧ

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 3.0 kWp (μονοφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 5.500 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κάλυψη του 100% Ζεστού Νερού Χρήσης σε επαγγελματικούς χώρους
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 12 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 6 kWp και Αντλία θερμότητας 3kW

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 6 kWp (τριφασικό) με πάνελ Trina 535Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 13.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 140 τ.μ. ή 5ων ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 25 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 4,5 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 8 kWp & Αντλία Θερμότητας 4 kW

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ Amerisolar 470 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 15.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 150 τ.μ. ή 5 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 35 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3,3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp & Αντλία Θερμότητας 5 kW

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ Sharp 370 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6ων ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Υβριδικό 3 kWp (500kWh) & Αντλία Θερμότητας ΖΝΧ

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ Trina 380 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6ων ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp & Υβριδικό 3 kW backup (500kwh)

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ Trina 415 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6ων ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.