ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ

Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100 kWp

  • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99,89 kWp με πάνελ Amerisolar 335Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 145.000 kWh. Αντιστροφέας REFUSOL 100K, με refusol πινακα DC, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικοί πίνακες ABB και καλωδίωση DC HIKRA Solar σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ.
  • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, αδειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500 kWp

  • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 499,94 kWp με πάνελ TRINA SOLAR 440Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 725.000 kWh. Αντιστραφείς 5τεμ REFUSOL 100K, με refusol πίνακα DC, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικοί πίνακες ABB και καλωδίωση DC HIKRA Solar σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ.
  • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, αδειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500 kWp

  • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 499,94 kWp με πάνελ Amerisolar 335Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 725.000 kWh. Αντιστραφείς 5τεμ SMA CORE2 110, με πίνακα DC ΑΒΒ, βάσεις μεταλλικές, ηλεκτρολογικοί πίνακες AC ABB και καλωδίωση DC HIKRA Solar σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ.
  • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, αδειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.