ΠΑΚΕΤΑ Φ/Β ΓΙΑ NET METERING ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Net Metering 3 kWp και παραγωγή 5.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 3.0 kWp (μονοφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 5.500 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κάλυψη του 100% Ζεστού Νερού Χρήσης σε επαγγελματικούς χώρους
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 12 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 6 kWp και παραγωγή 8.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 6 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 13.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 140 τ.μ. ή 5 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 25 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 4,5 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 8 kWp και παραγωγή 11.500kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 15.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 150 τ.μ. ή 5 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 35 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3,3 έτη
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp και παραγωγή 14.00kWh/έτος

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 6 kWp & Υβριδικό με backup (3000kwh)

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Net Metering 10 kWp & Υβριδικό με backup 5000kwh

 • Φωτοβολταϊκό Net Metering 10 kWp (τριφασικό) με πάνελ SERAPHIM 410 Wp ετήσιας παραγωγής περίπου 21.000 kWh. Η συγκεκριμένη παραγωγή ρεύματος αντιστοιχεί στην κατανάλωση Οικίας 200 τ.μ. ή 6 ατόμων
 • Απαιτούμενο εμβαδό εγκατάστασης από 55 τ.μ. Χρόνος απόσβεσης από 3 έτη.
 • Η τιμή περιλαμβάνει:
  Αντιστροφέα GROWATT, βάσεις αλουμινίου, ηλεκτρολογικούς πίνακες και καλωδίωση βάσει κανονισμού ΕΛΟΤ.
 • Εγκατάσταση με διαρκή επίβλεψη, δανειοδότηση, θέση σε λειτουργία και Εγγύηση καλής λειτουργίας.